Billedet på sidehoved

Gentofte Kommune

  • Tranegårdskolen

Kontaktforældre

Med ordet kontaktforældre forstås i denne sammenhæng repræsentanter, som er valgt til at være bindeled mellem en klasses forældre og skolebestyrelsen. Kontaktforældre deltager som regel i orienterings- og debatmøder arrangeret af skolen eller skolebestyrelsen. Som udgangspunkt vælges der to forældre fra hver klasse.