Billedet på sidehoved

Gentofte Kommune

  • Tranegårdskolen

Vedtægter og bestyrelse

Foreningen har et sæt vedtægter der bestemmer, at forældreforeningen ikke kan/vil blande sig i den daglige drift og de ansattes arbejde.

Foreningen har en bestyrelse eller i det daglige kaldet "arbejdsgruppen". Der tænker bredt og stort på alle niveauer. Som regel er der 9-12 forældre i arbejdsgruppen.

 

Projekters gennemførsel

Foreningen har nogle overordnede tilbagevendende begivenheder, som den laver eller støtter. Derudover er der en stående liste med ideer, som venter på at blive diskuteret med ledelsen eller er i proces og bare skal udføres.

Én person fra foreningen tager projektansvar og vælger eventuelt en medhjælper enten fra foreningen eller blandt forældrene. Foreningen har aftalt en budgetramme, og tingen laves/gennemføres, og projektet evalueres og lukkes derefter ned.

Folk vælger kun sager, de har interesse for og ønsker at hjælpe til med på frivillig basis. Den, som har projektet, bestemmer farten. Alle projekter cleares med ledelsen og udføres i tråd med skolens politik.

 

Møder og generalforsamling

Der er generalforsamling i september, og det er det normale tidspunkt at melde sig til arbejdsgruppen/bestyrelsen.

Foreningen mødes ca. hver 6. uge i 2 timer, og man kan møder op, hvis man har mulighed for det. Så vidt muligt forsøger foreningen at få en spredning af forældre i gruppen, som dækker mange klassetrin. De mest aktive forældreår er fra 0.-4.klasse.