Billedet på sidehoved

Gentofte Kommune

  • Tranegårdskolen

Skole-/hjemsamarbejdet – hvorfor og hvordan?

For at give børnene på Tranegårdskolen den bedst mulige skolegang er det vigtigt, at der allerede fra 0. klasse skabes tillid mellem skole og hjem. Denne tillid kan styrkes ved at forældrene får kendskab til og forståelse for, hvad der foregår på skolen, og at lærerne og pædagogerne får kendskab til og forståelse for elevernes liv hjemme.

Skole-/hjemsamarbejdet består af samarbejdet med klassens lærere, forældremøder, skole-/hjem-samtaler, sociale arrangementer, frivilligt arbejde, klasserådsarbejdet, skolebestyrelsen og fælles skolearrangementer.

Skolebestyrelsen og medarbejderne på Tranegårdskolen lægger stor vægt på skole-/hjemsamarbejdet. Derfor er der udarbejdet en overordnet målsætning, en grundholdning, et princip og retningslinjer samt konkrete forslag for skole-/hjemsamarbejdet.

Men principper og retningslinjer er langt fra nok. Nedskrevne regler sætter intet i gang – det gør kun aktive og engagerede forældre, pædagoger og lærere.

Kun ved hele tiden at sørge for at holde samtalen og samarbejdet levende kan vi afstemme vores gensidige forventninger og ønsker og i fællesskab skabe den bedste skole for eleverne.

 

Overordnede målsætning

Skolen vil i samarbejde med forældrene give eleverne mulighed for de bedst mulige forudsætninger for et leve et aktivt og ansvarligt liv. Vi vil søge at skabe en dagligdag præget af engagement, glæde og tryghed.

 

Grundholdning

Skolens grundholdning til skole-/hjemsamarbejdet er, at der altid er tid til det nødvendige forældresamarbejde.

 

Princip for skole-/hjemsamarbejdet

Samarbejdet mellem skole og hjem skal bygge på gensidig respekt, åbenhed, dialog og tillid. Skole og hjem er forpligtede til at udtrykke forventninger for at sikre en alsidig udvikling, fagligt, socialt og personligt for den enkelte elev og klassen som helhed.