Billedet på sidehoved

Gentofte Kommune

  • Tranegårdskolen

AKT-medarbejdere på Tranegårdskolen
 
AKT er en betegnelse, der bruges på skoler og står for ordene
Adfærd Kontakt Trivsel.

AKT-medarbejderne på Tranegårdskolen har uddannelse og erfaringer indenfor de sociale og emotionelle forhold, der udspiller sig med elever i AKT-vanskeligheder.
Medarbejderne fungerer som reflekterende og udførende praktikere, som i et samarbejde med elevens lærere og forældre, kan vejlede, observere, komme med idéer og tiltag samt sætte mål og lave aftaler, som danner grundlag for udarbejdelsen af en handleplan.

AKT-medarbejderne arbejder ligeledes i det Tværfaglige team med skolepsykolog, sundhedsplejerske, læsevejledere, socialrådgiver og ledelse.

Som udgangspunkt ses en elev ikke som vanskelig, men som et barn i vanskeligheder. Børn i vanskeligheder kan virke udadreagerende, impulsstyrede, uforpligtende, stereotype, trodsige, skrøbelige, angstfyldte, stille, usikre, kede, ensomme etc.

AKT-medarbejderne inddrages i AKT-opgaver i grupper i klassen, hele klasser og på enkelt elevindsatser, og indsatsen vil altid være i et tæt samarbejde med elevens øvrige lærere. Medarbejderne arbejder også med forebyggende trivselsarbejde i skolens hverdag. Se mere herom i årsoversigt om
Trivsel på Tranegård (Under udarbejdelse).

 

AKT-medarbejderne på skolen kan kontaktes vedr. bekymringer, som vedrører AKT, direkte på tlf. 51 44 16 33 eller via skolens ledelse.

 

AKT-medarbejdere

Anne Dorte Hansen

Christina Brace

Jannik Gammeltoft Eriksen