Billedet på sidehoved

Gentofte Kommune

  • Tranegårdskolen

Skolens OmSorgsplan

Tranegårdskolen har i forbindelse med vores OmSorgsplan udarbejdet en krise- og sorgplan, der skal anvendes i tilfælde af sygdom, dødsfald eller andre krisesituationer. Denne plan skal bruges som en hjælp til pædagoger, lærere, ledere og andre fagprofessionelle i forbindelse med en krisesituation.

Sorgplanen skal samtidig være med til at støtte de ansatte i, hvilke handlemuligheder, der findes inden for håndtering af de følelsesmæssigt svære situationer. Den skal give forældre og elever følelsen af, at Tranegårdskolen er med til at støtte dem i processen.

 

På denne måde skal handleplanen fungere som et dynamisk redskab, der skal være med til at skabe en åben kultur for at ”tale om og med hinanden” om det, som nogle gang kan være svært at bære alene. Yderligere skal sorgplanen give de involverede mulighed for inddragelse i det videre forløb, så det håndteres bedst muligt.

På Tjørnegårdsskolen har de etableret en sorggruppe, som er et tilbud for samtlige elever i Gentofte Kommune. Skolen har mulighed for at etablere en kontakt med gruppen, hvis der skulle være behov for dette. Læs mere om Tjørnegårskolens sorggruppe her