Billedet på sidehoved

Gentofte Kommune

  • Tranegårdskolen

Fri for Mobberi

Red Barnets forebyggende antimobbeprogram

Red Barnet gennemfører fra 2007 det forebyggende antimobbeprogram ”Fri for Mobberi” i børnehave og indskoling. Projektet er et samarbejde mellem Red Barnet og The Alannah and Madeline Foundation i Australien, som Hendes Kongelige Højhed kronprinsesse Mary er protektor for.

I Danmark har den hidtidige mobilisering af aktiviteter rettet mod børns mobbemønstre haft fokus på skoletiden. Alt tyder dog på, at der kan sættes ind langt tidligere for at skabe bedre, mere positive og venskabelige skoleelevmiljøer.

Mål

Målet er at skabe vedvarende, inkluderende kultur børnene imellem. Projektets ambition er, at gode børnefællesskaber, skabt i børnehavemiljøet, bæres med over i skolemiljøet, og gør børnene klar til at møde den særlige form for social kontakt, der findes i klasserummet.

Red Barnets mål med projektet er at udbrede projektet til øvrige institutioner og skoler i Danmark, samtidig med at vores vision er at udvikle værktøjer til også ældre elever i skolen.

Målgrupper

Antimobbeprogrammet indeholder tre målgrupper:

  • De børneprofessionelle, som inspireres og guides til at opbygge rammer for sociale tolerance- praksisser. Det pædagogiske personale fungerer som rollemodeller og inspiratorer.
  • Forældre, der opfordres til at støtte aktiviteterne, og som ansvarliggøres ved hjælp af konkrete forslag.
  • Børn. Programmets indsats og mål retter sig mod at aktivere hele børnegruppen, også de passive tilskuere, der udgør en vigtig del af udstødelsesmønstrene.

På Tranegårdskolen har vi arbejdet med ”Fri for Mobberi” igennem de seneste år. Børnene, der begynder i Bh. klasse, kender programmet fra børnehaven, og det er med til at give en tryg overgang fra børnehave til skole. De professionelle har et fælles sprog, som de har lært under uddannelsen, hvilket gør det nemmere for børnene at forholde sig til svære følelser.
Vi har på skolen rigtig god erfaring med ”Fri for Mobberi”, som der arbejdes systematisk med i vores indskoling.

Læs mere om antimobbeprogrammet her

Læs skolens handleplan mod mobning her