Billedet på sidehoved

Gentofte Kommune

  • Tranegårdskolen

Elevrådet på Tranegårdskolen

Elevrådet er repræsenteret af 2 elever fra hver klasse, hvor af der udvælges 3-4 elevrådsformænd i de ældste klasser. Yderligere er der tilknyttet kontaktlærere, som er tovholdere på selve møderne, og som bl.a. hjælper eleverne med at lave dagsordener, og andre mødeaktiviteter.

Klasserepræsentanterne deltager i de fastlagte møder, hvor de bl.a. øves i at samle og videreformidle oplysninger i egen klasse, i at fremfører synspunkter og i almindelig mødeafholdelse.

Kontaktlærerne afholder i løbet af året møder med skoleledelsen, så der bliver et fælles afsæt i de temaer, der arbejdes med hen over skoleåret.

To elevrepræsentanter deltager også i skolebestyrelsen, hvor de har mulighed for at fremføre elevernes synspunkter over for skolebestyrelsen.  

 

Elever

Josephine Rigmor Hornecker  8.a.

Josefine Adrian Lindbæk  8.b.

Josefine Buhl Brinckmann  9.a.

Marie Elisabeth Glamann  9.b.

 

Kontaktlærer til elevrådet

Christine Ursula Anemone Nissen (CN)

Karin Thorup (KT)

 

Elever og lærere kan kontaktes via Skolens Intra.