Billedet på sidehoved

Gentofte Kommune

  • Tranegårdskolen

Skolebestyrelsen

Skolebestyrelsen består af 7 forældrevalgte medlemmer, 2 elevrepræsentanter og 2 medarbejderrepræsentanter. Alle med stemmeret.

Skolens ledelse deltager i møderne uden stemmeret og varetager skolebestyrelsens sekretærfunktion.

De forældrevalgte medlemmer af skolebestyrelsen vælges for 4 år, mens de øvrige vælges for 1 år.

Det er skolebestyrelsens opgave at føre tilsyn med skolens virksomhed og fastsætte principper for skolens virke inden for de grænser, som sættes af kommunalbestyrelse og lovgivning.

Skolebestyrelsen holder møde 8-10 gange om året, deltager løbende i forældremøder og mødes med forældrerepræsentanterne to gange om året.

Mere om skolebestyrelser i Gentofte Kommune