Billedet på sidehoved

Gentofte Kommune

  • Tranegårdskolen

Bevægelse

Talrige undersøgelser viser, at motion og den rigtige kost påvirker hjernen og intellektet – gør det nemmere at lære og forstå. Der er en klar sammenhæng mellem kondition og intelligens. Jo bedre kondition desto højere intelligens fx logisk intelligens, verbal intelligens, teknisk intelligens og hukommelseskapacitet.

Aktive børn er bedre til at indgå i sociale sammenhænge med andre børn. De er glade for deres skole, har færre sygedage og har mere gå-på-mod end inaktive børn. Fysisk aktive børn føler sig også mindre ensomme, har mere selvtillid og lettere ved at få venner end inaktive børn.

Fysisk aktivitet gør også forudsætningerne for børnenes læring bedre. Børn, der har været fysisk aktive, bliver mere koncentrerede og engagerede i den efterfølgende boglige undervisning. Og særligt dem, der er mest urolige, bliver mere fokuserede efter at have været fysisk aktive.

Bevægelse i praksis på Tranegårdskolen

GFO´en sørger for et bredt udbud af bevægelsesaktiviteter hele året. Der er altid pædagoger til at hjælpe med at sætte bevægelsesaktiviteter i gang hele eftermiddagen.

Vores mellemtrinklasser har dagligt én morgenlektion bevægelse, hvor de deltager i aktiviteter, der kan få pulsen op. Lektionerne er skemalagt og foregår udenfor eller i vores idrætshal.