Billedet på sidehoved

Gentofte Kommune

  • Tranegårdskolen

Præsentation af Tranegårdskolen

Tranegårdskolen er en grundskole, som lægger vægt på faglighed, fællesskab og ordentlighed. Vi arbejder i en klassisk skolestruktur, hvor klasserne og lærerne er de centrale omdrejningspunkter. Vi kalder det Modern Classic. Vi har ca. 55 kompetente og engagerede lærere og pædagoger, 510 elever fra 0.-9.kl. og en interesseret og engageret forældrekreds. Skolen er beliggende i hjertet af Hellerup tæt ved by, skov og strand. Skolen har gennemgået en om- og tilbygning i forbindelse med kommunens SKUB projekt, og har gode rammer til undervisning.

 

Organisation og ledelse

Tranegårdskolen består af en skoledel, en fritidsdel og en administrativ del.     

Skoledelen består af 21 klasser fra 0.-9. klasse i 2 spor med ca. 500 elever.
Ifølge styrelsesvedtægten er der 25 elever i en klasse.                         

GFO Tranegård udgør fritidsdelen. Her går der ca. 200 børn fra 0.-3. klasse.

 

Ledelse

Peter Gersvang Nielsen, Skoleleder

Thomas Sv. Langkjær, Viceskoleleder

Alice Lykke, Indskolings- og GFO-leder

Anette Slot, Administrativ leder