Billedet på sidehoved

Gentofte Kommune

 • Tranegårdskolen

Tranegårdskolens læringsgrundlag

På Tranegård ønsker vi at vække nysgerrighed, skabe begejstring og give eleverne relevante og meningsfulde faglige og sociale udfordringer i et trygt og udviklende miljø. Læringsgrundlagets funktion er at udtrykke Tranegårds grundlæggende syn på, hvordan der skabes god læring. Læringsgrundlaget hænger således tæt sammen med Tranegårdskolens værdier, visioner og principper. Det skal ses som en lokal udmøntning af Gentofte Kommunes læringsgrundlag.

Læringens grundlæggende karakter

 • Fokus på sammenhængen mellem tryghed og fagligt udbytte.
 • Læring er grundlæggende af social karakter, som kan genfindes i undervisningen og de strukturelle niveauer.
 • Det er ikke kun det intellektuelle, der er fokus på, men også kammeratskab, social adfærd, respekt for hinanden og de fysiske rammer.

Læringens organisering og ansvar

 • Vi er tydelige og rammesættende.
 • Eleven har ikke ”ansvar for egen læring”. Til gengæld har alle: ledelse, lærere, pædagoger, elever og forældre et medansvar for i fællesskab at skabe en god skole.
 • Klassen og fællesskabet er et bærende element i hverdagen.

Læringens rum og sted

 • Klassen er det læringsrum, der danner grobund for faglig læring, social ansvarlighed og demokratisk forståelse.
 • Læring finder sted i alle dagens aktiviteter.
 • Læringens miljø
 • Alle indgår i et forpligtende, socialt og anerkendende fællesskab præget af gensidig respekt.
 • Eleverne møder professionelle, der er kompetente, engagerede og nærværende.
 • Vi lægger vægt på, at de professionelles kompetencer er i stadig udvikling og anvendes bedst muligt.

Læringens indhold

 • Dannelse og uddannelse går hånd i hånd.
 • Tilegnelse af skolens fag og basisfærdigheder ser vi som fundament for fordybelse og tværfaglighed.
 • Vi lægger på kontinuitet og perspektiv gennem hele skoleforløbet

Læringsmetoder og arbejdsformer

 • Medarbejderne vælger de faglige og pædagogiske metoder og arbejdsformer, der bedst tilgodeser de fastsatte mål for klassen og den enkelte.

Valget af aktiviteter, metoder og arbejdsformer tilgodeser både faglig og social udvikling og trivsel.